آخرین آمار و اطلاعات تعداد پناهجویان و پناهندگان در ترکیه به نقل از سازمان ملل

پناه: در آخرین گزارشی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه منتشر کرده، تعداد پناهجویان و پناهندگان ساکن در ترکیه را بر اساس ملیت و رده سنی مشخص نموده است.

همچنین اطلاعاتی راجع به وضعیت استانهایی که بیشترین پناهنده ها را در خود جای داده و همچنین بودجه موردنیاز برای نیازهای این پناهندگان را منتشر ساخته که این آمار و اطلاعات تا آخر ماه اکتبر ٢٠١٨ را شامل میشود.
بر اساس این آمار، کشور ترکیه چیزی نزدیک به ۴ میلیون پناهنده را در خود جای داده است که از این تعداد حدود ۵٠ درصد آنان به ترتیب در چهار استان غازی آنتپ، هاتای، استانبول و شانلی اورفا سکونت یافته اند. تقریبا حدود یک میلیون از کل جمعیت پناهنده های ترکیه بین ١۵ تا ٢۴ سال سن دارند که ۶٠ درصد این جمعیت مرد هستند. پس با این اوصاف از لحاظ هرم سنی، پناهندگان در ترکیه جمعیت جوان محسوب میشوند.

بر اساس آمار تفکیکی از این جمعیت ۴ میلیون نفری پناهندگان بر اساس ملیت حدود ٣/۵ میلیون نفر سوری، ١٧٢٠٠٠ نفر افغان، ١۴٢٠٠٠ نفر عراقی، ٣٩٠٠٠ نفر ایرانی، ۵٧٠٠ نفر سومالیایی و ١١٧٠٠ نفر از بقیه کشورها می باشند.
بر اساس همین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه اظهار داشته که بودجه موردنیاز برای تامین هزینه های این جمعیت پناهنده مبلغی در حدود ۴٣۶ میلیون دلار است که از این مبلغ تا زمان انتشار گزارش مبلغ ١٣۵ میلیون دلار یعنی ٣١درصد کل مبلغ جذب شده و مبلغ ٣٠١ میلیون دلار باقی مانده یا ۶٩درصد کل مبلغ هنوز اختصاص داده نشده است.
گفتنی است که بر اساس قوانین دولت ترکیه، پناهندگان به صورت رسمی حق کارکردن ندارند و به غیر از هزینه های بهداشتی و آموزشی که از طرف دولت تامین میشود، بقیه هزینه ها اعم از اجاره خانه، پرداخت قبوض و تامین مایحتاج روزانه و خوراک و پوشاک برعهده خود پناهندگان میباشد.

دیدگاهی بگذارید