اطلاعیه:دستۀ کشور بریتانیا

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _همانطور که میدانید گردش اطلاعات صحیح بین مردم ما همیشه یکی از مسائل مهم مهاجرت و پناهندگی بوده . ما همیشه سعی کرده ایم با انتشار اخبار واقعی با منبع معتبر اطلاع رسانی صحیح گسترش داده و به مردم کشورمان کمک کنیم .

 

از افرادی که در کشور های اروپا – استرالیا- نیوزلند. پناهجو هستن و اطلاعات بروز دارند درخواست میشود در امر اطلاع رسانی مارو یاری نمایند .

به۲ صورت میتوانید به سوالات زیر پاسخ بدین ۱. در قالب ویس های جداگانه ۲. در قالب متن.

برای ارسال موارد زیر به ایدی تلگرام و وات ساپ ارسال فرماید .

 

موضوع :

یک : اطلاع رسانی از نحوه پروسه پناهندگی در آن کشور ؟

دو: نحوه بررسی پرونده ها ؟

سه: شرایط اقتصادی کشور؟

چهار: شرایط تحصیل برای پناهجویان وفرزندان پناهجویان ؟

پنج : پیدا کردن کار توسط پناهجو ؟

شش:میزان حقوق بر پایه ساعت ؟

هفت :شرایط الحاق برای خانواده ؟

هشت : آیا شما در مجموع راضی هستین در آن کشور ؟

نه : شرایط اجرا شدن قانون دبلین در آن کشور؟

ده: پرداخت حقوق زمان ثبت نام و بعد قبولی چه مقدار است ؟

یازده : از شرایط کمپ راضی هستین ؟ اگر عکس دارید از شرایط کمپ با حفظ امنیت شما ارسال بفرماید .

دوازه : شرایط خانه هایی که به پناهجویان داده میشود ؟