اعتصاب غذا در دو مرکز نگهداری پناهجویان در اطراف پاریس

پناه: بیش از یکصد پناهجو در دو مرکز نگهداری مهاجران در حومه شرقی و شمالی پاریس دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این مهاجران به شرایط نامناسب زندگی در این مراکز، خشونت پلیس و محرومیت از خدمات بهداشتی اعتراض دارند.

اعتصاب غذا ابتدا توسط حدود ۴٠ تن از مهاجران در مرکز نگهداری “ونسن” در روز ٣ ژانویه آغاز شد و روز سه شنبه ٨ ژانویه، ٧٠ مهاجر از مرکز نگهداری ” منیل-املو” در شمال پاریس نیز به این اعتصاب پیوستند.

اعتصاب کنندگان درخواست های بیشماری را مطرح کرده‌اند. آنان به طور عمده به شرایط زندگی در مراکز نگهداری اعتراض دارند. رشید، یک مهاجر الجزایری در مرکز منیل –املو به خبرگزاریها گفت: « با ما مانند زندانیان رفتار می‌کنند در حالیکه ما فقط مشکل مدرک داریم.» این مهاجر ٢٢ ساله که از ١١ روز به اینسو در مرکز نگهداری مهاجران به سر می برد افزود:« حتی با زندانیان هم بهتر از ما برخورد می‌کنند.»

سازمان امدادی ” سیماد” که در هشت مرکز نگهداری مهاجران در فرانسه از جمله مرکز منیل-املو فعالیت می‌کند می‌گوید اعتصاب مهاجران قابل درک است: « وضعیت در این مراکز غیرقابل تحمل است. این سازمان در گزارشی در سال ٢٠١٧ نوشته بود: « مرکز نگهداری اگر چه از سوی اداره زندان‌ها مدیریت نمی‌گردد اما بدون شباهت به زندان هم نیست: از حضور همه جانبه پلیس گرفته تا ایجاد سلول‌های انفرادی، سیم خاردار، وجود بلندگوها…همه و همه به سیستم زندان‌ شباهت دارد.»

در شرایط کنونی ٢۵ مرکز نگهداری مهاجران در سراسر فرانسه وجود دارد که مهاجران بدون مدرک و یا در حال اخراج در آن‌ نگهداری می‌شوند. در سال ٢٠١٧ حدود ۴٧ هزار مهاجر در این مراکز نگهداری می‌شدند.

 

 

 

دیدگاهی بگذارید