افزایش مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ شمار مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه٬ طی ۸ ماه امسال به ۱۶ هزار و ۶۱۷ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل افزایش ۳۷ درصدی داشته است

تعداد مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه٬ طی ۸ ماه نخست امسال به ۱۶ هزار و ۶۱۷ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است.

طی ۸ ماه اول سال گذشته، تعداد مهاجران غیرقانونی دستگیر شده ۱۲ هزار و ۶۲ نفر بوده است که این رقم در دوره مشابه در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است.

در این دوره زمانی، تعداد مهاجرانی که در دریاها جان خود را از دست داده اند، ۶۳ نفر بوده است.

این در حالی است که «سفر به سوی امید» مهاجران و پناهجویانی که به علت درگیریهای داخلی٬ عدم ثبات اقتصادی و سیاسی به ترکیه پناه آورده و قصد دارند از راههای غیرقانونی به اروپا بروند، همچنان ادامه دارد.

گفتنی است برخی از مهاجران از طریق دریای اژه و مدیترانه اقدام به خروج غیرقانونی از ترکیه می کنند.

خبرگزاری آناتولی