افزایش ۲۲ درصدی مهاجرت به ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _میزان مهاجرت‌ها به ترکیه در سال گذشته با افزایش ۲۲.۴ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۴۶۶ هزار نفر رسید.

آنکارا/عایشه بوجواوغلو بودور/خبرگزاری آناتولی

مرکز آمار ترکیه(TÜİK) اعلام کرد: میزان مهاجرت به ترکیه در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال پیش با ۲۲.۴ درصد افزایش به ۴۶۶ هزار و ۳۳۳ نفر رسیده است که ۵۲.۳ درصد از آنان را مردان و ۴۷.۷ درصد را نیز زنان تشکیل می دهند.

همچنین میزان مهاجرت از ترکیه نیز در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۶، ۴۲.۵ درصد افزایش یافته و به ۲۵۳ هزار و ۶۴۰ نفر رسید. ۵۴ درصد از آنان مرد و ۴۶ درصد نیز زن بوده اند. همچنین گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله نیز با ۱۵.۵ درصد بزرگترین گروه سنی بوده اند که اقدام به مهاجرت کرده اند.

اتباع عراقی با ۲۶.۶ درصد بزرگترین گروه مهاجران ورودی به ترکیه در سال گذشته بوه اند. پس از آن شهروندان افغانستان با ۱۰.۴ درصد، سوریه با ۷.۷ درصد، آذربایجان با ۵.۷ . ترکمنستان نیز با ۵.۶ درصد قرار گرفته اند.