توقیف خودروی حامل ۳۴ مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _یک خودروی حامل ۳۴ مهاجر غیرقانونی در استان ادیرنه ترکیه توسط نیروهای ژاندارمری توقیف و سرنشینان آن دستگیر شدند.

نیروهای ژاندارمری ترکیه طی بازرسی در شهرستان انز استان ادیرنه یک خودروی حامل ۳۴ تبعه پاکستان و بنگلادش را توقیف و سرنشینان آن را دستگیر کردند.

این افراد قصد داشتند از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند.

در این راستا راننده خودرو نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شد.

این مهاجران پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.

خبرگزاری آناتولی