دختر پناهجوی عربستانی پس از کسب پناهندگی از کانادا به تورنتو رسید

پناه: “رهف محمد القنون”، دختر نوجوان ۱۸ ساله اهل عربستان که مدعی است از سوی خانواده اش مورد اذیت و آزار قرار گرفته است وارد کانادا شد.

این نوجوان پناهجو در حالی وارد کانادا شد که در زمان اقامتش در تایلند در برابر اخراجش از این کشور مقاومت کرده بود.

دیدگاهی بگذارید