درباره ما

مجموعه پناه یکی از زیر شاخه های انجمن غیردولتی همبستگی همه ایرانیان دنیا «آهاد» است که به تازگی و با هدف سامان دادن و سالم سازی محیط پناه‌جویی ترکیه و هم چنین مساعدت به آن ها در زمینه های مختلف افتتاح شده است.

از آنجا که محیط پناه‌جویی ایرانی به خصوص در ترکیه همواره دست‌خوش برخی ناهماهنگی‌ها و سوء استفاده‌های مالی و معنوی بوده است وبسیاری از پناه‌جویان از همین نقطه ضربات سنگین روحی و روانی را متحمل شده‌ و خانواده‌های زیادی به همین سبب از هم پاشیده شده‌اند، لذا مجموعه پناه تلاش دارد با همفکری وکلای کارآزموده از بروز این گونه مسایل پیشگیری کرده و جلوی سو استفاده‌های این چنینی را از سودجویان بگیرد و محیطی امن و سالم برای تمام ایرانیان مقیم ترکیه فراهم نماید.

بدیهی است که مجموعه پناه در مساعدت به تمامی پناه جویان ایرانی نگاه یکسانی داشته و همگی گرایش های سیاسی ، اقوام ، ادیان و مذاهب و زبان های ایرانی مشمول کمک های این نهاد غیردولتی قرار خواهند گرفت.