دستگیری مهاجرین غیر قانونی افغانی در چاناک کاله ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای امنیتی ترکیه ۶۷ مهاجر غیرقانونی اتباع افغانستان را در چاناک کاله دستگیر کرد

بموجب گزارش خبرگزاری آناطولی ، نیروهای امنیتی۶۷ تبعه افغانستان که قصد داشتند از راه‌های غیرقانونی و از طریق شهر آیواجک استان چاناک کاله به جزیره میدیلی(لسبوس) یونان عبور کنند، دستگیر شدند.

این افراد که در میان آنها زنان و کودکان نیز حضور دارند.

پس از طی مراحل قانونی و ادارای به مرکز استرداد مهاجران به شهر آیواجیک منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.