دستگیری ۱۱۸ مهاجر قاچاق در مرز ایران

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _۱۱۸ مهاجر قاچاق در شهرستان باشکاله استان وان دستگیر شدند

۱۱۸ مهاجر قاچاق که از طرق غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند، در شهرستان باشکاله استان وان دستگیر شدند.

تیمهای فرماندهی ژاندارمری شهرستان، در حین گشت زنی، گروه پیاده ای را که در منطقه ساری سوی محله اشمه پینار واقع در مرز ایران حرکت میکردند را متوقف نمودند.

طی کنترلهای انجام شده، ۱۱۸ پناهجوی افغان و پاکستانی منجمله ۱۳ کودک دستگیر شدند.

به این افراد که به فرماندهی ژاندارمری شهرستان منتقل گردیدند، غذا داده شد و پس از انجام کنترلهای بهداشتی در بیمارسان دولتی باشکاله، به اداره مهاجرت شهرستان منتقل شدند.