ماده تنبیهی اتحادیه اروپا علیه مجارستان به تصویب رسید

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نمایندگان پارلمان اروپا به اجرای ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا، ماده ای تنبیهی، علیه مجارستان رای موافق دادند. از ۶۹۳ نماینده حاضر در پارلمان ۴۴۸ تن به این ماده رای موافق دادند.

بیشتر از دوسوم نمایندگان، این پارلمان باید با طرح توبیخ مجارستان موافقت می کردند و چهارشنبه این اتفاق عملی شد. بدین ترتیب

راه برای تحریم هایی مانند تعلیق حق رای مجارستان در اتحادیه اروپا باز شد. رای موافق نمایندگان پارلمان اروپا به این ماده بدلیل

سیاست های خودسرانه مجارستان در راستای استراتژی های اروپا خصوصا در زمینه سیاست های مهاجرتی بود.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، پیش از رای گیری سه شنبه به پارلمان اروپا دعوت شد. اوربان در سخنانی که در پارلمان

اروپا داشت، گفت که رای گیری روز چهارشنبه اقدامی تلافی جویانه در مقابل امتناع وی برای پذیرش پناه جویان است. وی که رهبر

حزب راستگرای افراطی «فیدش» است، اعلام کرده بود: مجارستان به این باج خواهی تن نخواهد داد و در مقابل آن می ایستد.