نجات ۱۲۹ مهاجرغیرقانونی در سواحل دریای اژه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۱۲۹ مهاجر غیرقانونی را که قصد داشتند با دو قایق بادی به جزایر یونان عبور کنند، شناسایی و آنها را از خطر غرق شدن نجات دادند.

ازمیر/اشبر آی آیدین/خبرگزاری آناتولی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۱۲۹ مهاجر را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی و با دو قایق بادی از سواحل شهرستان های چشمه و دیکیلی استان ازمیر به یونان بروند، شناسایی و آنها را از خطر غرق شدن نجات دادند.

این افراد که در میان آنها زنان و کودکان نیز به چشم می خوردند، اتباع سوریه، آفریقای مرکزی، فلسطین، سنگال، ساحل عاج، کنگو،عراق، پاکستان،یمن، اریتره، توگو و کومور هستند.

مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.