نجات ۳۳ مهاجرغیرقانونی در آبهای دریای اژه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ گارد ساحلی ترکیه ۳۳ مهاجرغیرقانونی را در سواحل کوش‌آداسی استان آیدین نجات داد.

آیدین / خبرگزاری آناتولی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۳۳ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند در سواحل کوش‌آداسی استان آیدین از خطر غرق شدن نجات دادند.

این مهاجران غیر قانونی که اتباع عراق، افغانستان و سوریه بودند پس از انجام روند اداری به اداره امور مهاجرت استان آیدین منتقل شدند.