نجات ۷۳ مهاجر غیرقانونی در آبهای ساحلی فتحیه ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۷۳ مهاجر غیرقانونی را که سعی داشتند با استفاده از قایق بادبانی به شکل غیرقانونی به یونان بروند را در آبهای ساحلی استان موغلا نجات دادند.

در این عملیات دو تن نیز به اتهام سازماندهی عبور غیرقانونی اتباع خارجی دستگیر شدند. مهاجران غیرقانونی نجات یافته به اداره مهاجرت استان موغلا انتقال یافته اند.

دو متهم دستگیر شده نیز به دادگاه منتقل شده اند.

 

خبرگزاری آناتولی