هزینه زندگی در اسپانیا

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ هزینه ی یک وعده غذا، در رستوران معمولی: ۱۰.۰۰ یوروهزینه ی یک وعده غذا برای دو نفر، در رستوران متوسط، سه وعده : ۴۰.۰۰ یوروهزینه ی یک وعده غذای مک در رستوران های مک دونالد (یا یک وعده غذای مشابه همراه با موسیقی): ۷.۰۰ یوروکاپو چینو (ثابت) : ۱.۵۶ یورونوشابه ی کوک/ پپسی ( بطری۰.۳۳ لیتری) : ۱.۶۶ یوروآب ( بطری ۰.۳۳ لیتری) : ۱.۱۱ یورو

 

♦️بازارها

شیر ( ثابت)، ( ۱ لیتری) : ۰.۷۸ یورویک قرص نان سفید تازه ( ۵۰۰ گرم) : ۰.۹۵ یوروبرنج ( سفید)، (۱ کیلوگرم) : ۰.۹۵ یوروشانه ی تخم مرغ ( ۱۲ عدد) : ۱.۶۳ یوروپنیر محلی ( ۱ کیلوگرم) : ۹.۴۶ یوروسینه ی مرغ ( بدون استخوان، بدون پوست)، ( ۱ کیلوگرم) : ۵.۷۹ یوروگوشت گاو ( ۱ کیلوگرم) ( یا گوشت قرمز راسته) : ۱۰.۶۷ یوروسیب ( ۱ کیلوگرم) : ۱.۵۵ یوروموز ( ۱ کیلوگرم): ۱.۴۸ یوروپرتقال ( ۱ کیلوگرم) : ۱.۱۹ یوروگوجه فرنگی ( ۱ کیلوگرم) : ۱.۴۳ یوروسیب زمینی ( ۱ کیلوگرم) : ۰.۸۳ یوروپیاز ( ۱ کیلوگرم): ۰.۹۸ یوروکاهو (۱ سر) : ۰.۸۸ یوروآب ( بطری ۱.۵ لیتری) : ۰.۵۶ یوروپاکت سیگار ( مارلبورو) : ۴.۹۵ یورو

♦️حمل و نقل

 

 

بلیط یک طرفه ( حمل و نقل داخلی) : ۱.۵۰ یوروبلیط عبور ماهانه ( قیمت ثابت) : ۴۵.۰۰ یورومبداء تاکسی ( تعرفه ی معمولی) : ۳.۰۰ یوروتاکسی ۱ کیلومتری ( تعرفه ی معمولی) : ۱.۰۵ یوروتاکسی انتظار ۱ ساعته ( تعرفه ی معمولی) : ۲۰.۵۰ یوروبنزین ( ۱ لیتری) : ۱.۲۳ یوروگلف ولکسواگن ۱.۴ ۹۰ کیلو وات خط حرکت ( یا ماشین جدید مشابه): ۱۸،۰۰۰.۰۰ یورو

♦️تسهیلات زندگی ( ماهانه)

هزینه های اصلی ( برق، وسیله ی گرمایشی، آب، خاکروبه) برای آپارتمان ۸۵ متر مربع : ۱۲۲.۰۷ یوروپرداخت تعرفه ی ۱ دقیقه مکالمه ی داخلی موبایل ( بدون تخفیف یا طرح ها) : ۰.۱۵ یورواینترنت ( ۱۰ مگابایت پیکسل، داده های نامحدود، کابل/ADSL : 33.33 یورو