هلند :خبر بد به پناهجویان ایرانی که کیس مسیحی داده اند!

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _برخلاف تصور و شایعه حاکم در میان پناهجویان که معتقدند پناهجویانی که کیس مسیحی داده اند هرگز به اجبار به کشورشان برگردانده نمی شوند، امروز چند ساعت دیگر یعنی ساعت ۱۷.۲۰ یک خانواده ایرانی فعال مسیحی را به همراه یک کودک ده ساله از زندان «زیست» برای اخراج اجباری به ایران، به فرودگاه می برند! 

 

دو تا خبر کوتاه دیگر: یک خانم دیگر ایرانی که تنهاست و بیش از سه ماه است که در این زندان بسر می برد، منتظر اخراج یا آزادی است!

وکیل این خانم، یک ایرانی شارلاتان بوده که از او تقاضای چندین هزار اورو کرده تا برای باز کردن دو باره کیس او تلاش بکند! در جواب این سئوال که اگر باز نشد و مرا به ایران فرستادند چه تضمینی برای پس گرفتن پولم هست؟ گفته اند: هیچ تضمینی! … یعنی این نوع از هموطنان در بدترین شرایط بجای کمک مجانی و انسانی سعی می کنند در شکننده ترین حالت یک انسان بقیه پولهای او را بدزدند!…

یک آقای ایرانی هم که کیس زرتشتی داده بود، علیرغم حمایت زرتشتی های هلند، منتظر اخرج هست…

بزودی در باره این شارلاتانهایی که کیس فروش هستند و خود را بدروغ وکیل می نامند و وکلایی که شارلاتان و کیس فروش هستند یک یادداشت مفصل خواهم نوشت!…

متاسفانه در میان پناهجویان شایعات مبتذلی را که کیس فروشان و قاچاقچی ها به آنها به مبالغ هنگفت می فروشند، بیشتر مقبولیت دارد تا حقایق مستند! …

اغلب پناهجویان فکر می کنند اگر بگویند مسیحی شده اند و چند جمله یا چند صفحه در باره مسیحیت یاد بگیرند براحتی می توانند کادو اقامت خود را در زروق های حاضر و آماده دریافت کنند! در نهایت تاسف چنین چیزی حقیقت ندارد.

از دیروز بطور مرتب این خانواده از زندان با من تماس می گیرد، با وکیل شان هم در ارتباط هستم. علیرغم اینکه هم خودشان مسیحی بسیار فعال بودند و هم کلیسایی که در آن کار می کردند همه نوع حمایت کرده و هم وکیل شان یکی از بهترین وکلای هلند برای کیس های مسیحی است امروز این خانواده را علیرغم میل شان بزور به ایران برمی گردانند!

 

وکلیش دیروز دو تا » فو فو » یعنی نوعی تقاضای اقامت موقتی سریع در خواست کرده که یکی از آنها دیروز رد شده ولی به تقاضای دومی هنوز جواب نداده اند. در ضمن به دادگاه عالی هلند و دادگاه اروپا نیز شکایت کرده که تا بحال جوابی نیامده است ولی پروسه اخراج به شدت به کار خود ادامه می دهد!

بهانه و منطق مسئولان اداره تابعیت و مهاجرت در این گونه موارد این استکه می گویند: هدف از تقاضای پناهندگی مجدد به هر دلیلی در آخرین روزها بهانه ای است برای به تاخیر انداختن پروسه اخراج! با توجه به محتوی کیس ما می دانیم که قاضی حکم منفی خواهد داد، پس صبر کردن تا اعلام حکم معنی ندارد. اگر حکم قاضی مثبت بود ما شما را برمی گردانیم! … تجربه ما هم این گونه سیاستهای بیگانه ستیز و بی رحمانه در زندانها را تایید می کند…

به نوعی قدرت اجرایی بدون اجازه قدرت قضایی به کار خود ادامه می دهد یعنی دولت قانون در عمل غروب می کند!

کنفرانس عفو بین الملل هلند در باره وضعیت پناهجویان در زندان های هلند

چند هفته پیش در عفو بین الملل هلند کنفرانس مهمی در باره وضعیت پناهجویان در زندانها سازماندهی شده بود که اغلب متخصصین پناهندگی ازجمله، وکلا، آکادمسین ها، نمایندگانی از اداره تابعیت و مهاجرت، مسئولین زندانها، مسئولین اداده اخراج و برگرداندن پناهجویان، سازمانهای مدافع پناهندگی و … شرکت داشتند.

در این باره در اولین فرصت گزارش مفصلی خواهم نوشت.

تنها به یک نکته اشاره می کنم یکی از سخنرانان این کنفرانس پروفسور فان کالمتهاون بود. ایشان می گفت که وضعیت پناهجویان بدون گناه در زندانهای هلند از وضعیت جنایتکاران واقعی بدتر است! حداقل آنها حقوق تعریف شده دارند و می توانند بدلایل مختلف روز تولد اعضای خانواده یا سالگرد ازدواج و … برای مدت چند روز به پیش خانواده خود بروند، می توانند در زندان هر روز برای چند ساعت تقاضای کار کنند، … ورزش کنند… زن شان یا دوست دخترشان می تواند در زندان ملاقات طولانی مدت با آنها داشته باشد… ولی پناهجویان در عمل از چنین امکاناتی محروم هستند!

پناهنده به بهانه اخراج و موقتی بودن در زندان از امکانات فوق محروم است. در حالیکه این موقتی بودن طبق قوانین اروپا ۱۸ ماه طول بکشد! قابل توجه است که رهبر بزرگترین مافیای زیر زمینی هلند آقای ویلم هولیدر چهار ماه زندان گرفت! ولی پناهنده ای که هیچ جرمی مرتکب نشده تنها بدلیل اینکه پرونده پناهندگی اش بسته شده به امید اخراج و وادار کردن او به همکاری برای اخراج یا تدارک مقدمات فنی اخرج می تواند ۱۸ ماه در زندان بماند!

از زندان روتردام هم پناهجویان ایرانی و افغان و سایر ملیتها با من مرتب تماس می گیرند و وضعیت روحی ایرانی ها و افغان ها بسیار بد است… علیرغم شایعات زیبا هر دو گروه را به اجبار به کشورهای خودشان بر می گردانند!

بر این بارو هستم که دولتهای اروپایی ازجمله دولت هلند به طرق مختلف از طریق دادن «کمکهای مالی » ( رشوه متمدنانه ) یا فشارهای سیاسی و اقتصادی … این کشورها را وادار به حمکاری در سطوح مختلف می کند. ایران و افغانستان جزء معدود کشورهایی هستند که بطور رسمی مدعی هستند پناهجویانی را که به اجبار برگردانده می شوند نمی پذیرند!

ولی واقعیتی که من مرتب با اسناد و مدارک مشاهده می کنم این است که اینگونه اخراجها با تمام مشکلات موجود ادامه دارد!

وقت آنست که پناهجویان نیز از خواب زیبای زمستانی بیدار شوند!

تنها خبر خوب این استکه در چندین کیس بعضی از قاضی ها به پناهجویانی که در هلند در تظاهراتها فعال بودند یا در اینترنت فعالیتهای چشمگیر داشتند جواب مثبت داده اند!

در اولین فرصت در این باره همراه با مدارک و حکم قاضی ها مقاله ای خواهم نوشت که پناهجویان می توانند به وکلای خود بدهند تا از کیس آنها با توجه به موارد مشابهی که جواب مثبت گرفته بهتر دفاع شود… پرواضح است که قاضی هایی هم هستند که به همان کیس ها یا کیس های مشابه جواب منفی می دهند!…

سازمان پناهندگی پرایم می خواهد برای پناهجویان ایرانی و افغان چندین تظاهرات سازماندهی کند. اگر خود پناهجویان بیدار نشوند مسلما کسی نمی تواند به چنین افرادی کمک کند!