پروژه های ترکیه برای تامین بازگشت پناهندگان سوری به موطن شان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ترکیه برای تامین بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان گام جدیدی بر می دارد

ترکیه برای تامین بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان گام جدیدی بر می دارد.

در مناطق مختلف سوریه که با عملیات سپر فرات نیروهای مسلح ترکیه از لوث تروریستها پاکسازی شده است، خانه های جدیدی تاسیس خواهد شد.

در مرحله نخست از سوی سازمان هلال احمر ترکیه هزار خانه برای زندگی ۶ هزار نفر ساخته خواهد شد.

اولین خانه های مسکونی در یک محوطه ۱۰ کیلومتری واقع در منطقه ایی بین جرابلس ـ الباب در نزدیکی مرز ترکیه احداث خواهد شد.

کرم کنیک رئیس هلال احمر ترکیه در منطقه ایی که خانه های مسکونی برای سوری ها احداث خواهد شد، بررسی هایی بعمل آورد.

این خانه های مسکونی که طراحی آنها به پایان رسیده ، برای ۶ هزار نفر محوطه زندگی فراهم خواهد کرد.

در نظر است که امور ساخت این خانه ها ظرف یکسال به اتمام برسد.