کشف بقایای یک کاخ پارسی در آماسیای ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _در کاوشهای منطقه «اولوز هویوک» در شهرستان قویونجک استان آماسیای ترکیه بقایای تالار پذیرش و پادشاهی با ستونهایی موسوم به آپادانا متعلق به کاخ ۲۵۰۰ ساله پارسی٬ کشف شد.

آماسیا/خبرگزاری آناتولی

در نتیجه کاوشهای منطقه «اولوز هویوک» در شهرستان قویونجک استان آماسیای ترکیه بقایای ساختمان تالار پذیرش و پادشاهی با ستونهایی موسوم به آپادانا متعلق به کاخ ۲۵۰۰ ساله پارسی٬ کشف شد.

عثمان وارول، استاندار آماسیا ضمن بازدید از محل کاوشهای باستانی در منطقه اولوز هویوک٬ در رابطه با فعالیتهای این گروه باستان شناسی ۲۰ نفره وهمچنین مشخصات فنی و ساختاری سایت حفاری به خبرنگاران اطلاعاتی ارائه کرد و گفت: « کشف بقایای تالار و ستونها ما را بسیار هیجان زده کرده است. کشف بقایای ۲۵۰۰ ساله کاخ پارسی ما را خوشحال کرد. این کار بسیار سختی است. از همه کسانی که اینجا تلاش می کنند سپاسگزارم. با همکاری هم تمامی سختیها را پشت سر می گذاریم . از همه استادان نیز به خاطر تلاشها و ارمغانهایشان تشکر می کنم».

پرفسور شوکت دونمز استاد گروه باستان شناسی دانشگاه استانبول و سرپرست گروه باستان شناسی این منطقه نیز گفت: «منطقه اولوز هویوک در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر آماسیا واقع شده است. در این کاوشها اطلاعاتی در خصوص ۴۵۰ سال قبل از میلاد به دست آوردیم.

در حفاریهای امسال نیز به بقایای یک شهر پارسی رسیدیم. تاکنون یک راه و یک کاخ را کشف کرده ایم. یک آتشکده نیز کشف کرده بودیم.

این دوره بسیار مهمی از تاریخ قرون وسطی آناتولی، تاریخ باستان آناتولی است. یافته های منحصر به فرد و بسیار مهمی شناسایی شده است.

اکنون ۶ ستون شناسایی شده است. طرح هنوز دقیقا مشخص نیست، اما من امیدوارم که در حفاریهای ۱-۲ سال آتی آنها را نیز شناسایی کنیم. در طول این حفاری یک مجسمه گاو متعلق به دوره هیتیتی یافتیم.

یک شهر بزرگ هیتیتی زیر شهر پارسی وجود دارد. این نشان می دهد که این یک شهر مقدس است و هر تمدن در اینجا معبد مقدس داشته است. گروه ما متشکل از ۱۲ آکادمیسین، ۱۰ باستان شناس و ۱۵ دانشجوی باستان شناسی است».