کمیسر جدید حقوق بشر سازمان ملل سوگند یاد کرد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _رئیس جمهور سابق شیلی با ادای سوگند کار خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را آغاز کرد.

سازمان ملل/خبرگزاری آناتولی

میشل باشلت، رئیس جمهور سابق شیلی با ادای سوگند در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، کار خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را آغاز کرد.

باشلت که به جای زید رعد الحسین اردنی به این مقام منصوب شده است، پس از ادای سوگند به همراه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مقابل خبرنگاران قرار گرفت.

میشل باشلت که شغل اصلی وی پزشکی کودکان است، طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ برای دو دوره رئیس جمهور شیلی بوده است.