یک پناهنده۱۷ ساله اَبَر دانش آموز سال دانمارک شد

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ یک دختر سوری عنوان اَبَر دانش آموز سال دانمارک را به دست آورد.

 

سدرا الیوسف موفق شده است دوره دبیرستان دانمارک را در عرض دو سال با معدل ۱۱/۷ به پایان برساند و هم اکنون دانشجوی پزشکی است.

سدرا در حالیکه تنها ۱۷ سال داشت وارد دانمارک شد و پدرش دندانپزشک و مادرش ماما بوده است. او دوره دو ساله آموزش زبان دانمارکی را ۶ ماهه به پایان رساند و در عرض کمتر از دو سال موفق به اخذ مدرک کلاس دهم دانمارکی شد و حالا با معدل ۱۱ و هفت عالی ترین رتبه را در بین دانش آموزان دانمارک کسب کرده است.