به گزارش رادیو نشاط ، جهان طی ۱۰۰ سال گذشته به سرعت در حال پیشرفت بوده است و تصور اینکه چقدر در حال حاضر تغییر کرده است، دشوار است. بسیاری از مشهورترین شهرهای جهان مانند کوالالامپور یا هنگ کنگ شباهت کمی به گذشته خود دارند و شهرهایی همچون دبی هیچ شباهتی به گذشته خود ندارند.

 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES – 2000 AND NOW

Dubai, United Arab Emirates - 2000 And Now

South Korea – 1900 And Now

Seoul, South Korea - 1900 And Now

Vilnius, Lithuania – 1900 And Now

Vilnius, Lithuania - 1900 And Now

Abu Dhabi, United Arab Emirates – 1970 And Now

Abu Dhabi, United Arab Emirates - 1970 And Now

Singapore, Republic Of Singapore – ۲۰۰۰ And Now

Singapore, Republic Of Singapore – 2000 And Now

Tokyo, Japan – 1945 And Now

Tokyo, Japan - 1945 And Now

Dubai, United Arab Emirates – 2005 And Now

Dubai, United Arab Emirates - 2005 And Now

Rio De Janeiro, Brazil - 1930 And Now

Sydney, Australia – 1932 And Now

Sydney, Australia - 1932 And Now

Shenzen, China – 1964 And Now

Shenzen, China - 1964 And Now

Fortaleza, Brazil – 1975 And Now

Fortaleza, Brazil - 1975 And Now

Bangkok, Thailand – 1988 And Now

Bangkok, Thailand - 1988 And Now

Athens, Greece – 1862 And Now

Athens, Greece - 1862 And Now

Toronto, Canada – 1930 And Now

Toronto, Canada - 1930 And Now

Berlin, Germany – 1945 And 1990s

Berlin, Germany - 1945 And 1990s

Jakarta, Indonesia

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-12-5774efbf079a4__880jpg

 London, Great Britain

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-22-577cc8e7010da__880jpg

Kuala Lumpur, Malaysia – 1920 And Now

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-13-577a04966bfdc__880jpg

 New York, USA – 1962 And Now

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-23-577ccc22b3d07__880jpg

 Shanghai, China – 1987 And Now

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-15-577a072656fa5__880jpg

Chicago, USA 1937 And Now

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-19-577a191793ed9__880jpg

 Los Angeles, USA – 1940 And Now

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-29jpg