۱۴۵ مهاجر غیرقانونی در استان وان دستگیر شدند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ در شهرستان مرادیه استان وان ترکیه ۱۴۵ مهاجر که راههای غیرقانونی وارد کشور شده اند، دستگیر گردیدند

در شهرستان مرادیه استان وان ترکیه ۱۴۵ مهاجر که راههای غیرقانونی وارد کشور شده اند، دستگیر گردیدند.

اکیپهای فرماندهی ژاندارمری شهرستان مرادیه در خلال کنترل راهها ۵ خودرو را متوقف کردند.

در چهارچوب کنترلها، ۱۴۵ مهاجر غیر قانونی منجمله ۱۷ زن و ۱۹ کودک دستگیر شدند.

مهاجرین بعد از انجام امور در فرماندهی ژاندارمری شهرستان به اداره کوچ استان انتقال داده شدند.