۴۲ مهاجر غیرقانونی در استان چاناک قلعه ترکیه دستگیر شدند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _نیروهای امنیتی ترکیه ۴۲ تبعه افغانستان را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی به یونان بروند، در استان چاناک قلعه دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه، ۴۲ تبعه افغانستان را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند را در شهرستان آیواجیک استان چاناک قلعه دستگیر کردند.

افراد مذکور که در بین آنها زنان و کودکان نیز به چشم می خورد، پس از طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی شهرستان آیواجیک منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد