توضیحات در مورد شرایط جدید پناهجویان در ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _بر اساس اعلام کمیساریای عالی #پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) روند ثبت نام متقاضیان پناهندگی در

Read more