لهستان: در برابر هرگونه تحریم علیه مجارستان می‌ایستیم

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_لهستان آماده است تا در برابر هرگونه تحریم اتحادیه اروپا علیه مجارستان بایستد. وزارت خارجه لهستان

Read more