وزیر کشور ایتالیا: مهاجران بیمار هستند و بیماری را به کشور می‌آورند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_ماتئو سالوینی وزیر کشور ایتالیا می‌گوید مهاجرینی که وارد ایتالیا می‌شوند بحران و بیماری را وارد

Read more